// you’re reading...

Nyheder

Generalforsamling 27 november

Dansk Yngling Klubs ordinære generalforsamling

Søndag d. 27. november kl 14:00 i Yachtklubben Furesøens klubhus

Dronninggårds Allé 124 B, 2840 Holte

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af regnskab.
  4. Fastlæggelse af kontingent. Foreslås uændret.
  5. Behandling af indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen (formanden) i hænde senest d. 20. november. Kl 14.00. Forslag offentliggøres derefter på yngling.dk
  6. Valg af formand: Formanden Jørgen Ring er på valg.
  7. Følgende er på valg: Bestyrelsen har i sommerens løb suppleret sig med Niels Ipsen og Christian Faber, som begge bør indvælges rigtigt, og er derfor på valg i år. Frederik Løppenthin, Line Knudsen og Camilla Frost er ikke på valg i år.
  8. Valg af revisor: Mads Larsen er på valg. Revisor suppleant Felix Jacobsen er på valg.

Venlig hilsen

DYK bestyrelse.

Naturligvis er der vintersejlads i Yngling om formiddagen.

Vi var i gang allerede den 6. november med 2 yngling på vandet. Til den 13. november er der mindst 5 både sejlklar.

Vel mødtNOM2

 

Discussion

Comments are disallowed for this post.

Comments are closed.