// you’re reading...

Nyheder

Generalforsamling 26. november kl 15 + Referat

Dansk Yngling Klubs ordinære generalforsamling

Søndag d. 26. november kl 15:00 i

Taarbæk Sejlklubs klubhus, Havnevej 6, 2930 Klampenborg

Klik her for referat af generalforsamling 2017

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af regnskab.
  4. Fastlæggelse af kontingent. Foreslås uændret.
  5. Behandling af indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen (formanden) i hænde senest d. 19. november. Kl 15.00. Forslag offentliggøres derefter på yngling.dk
  6. Valg af formand: Formanden Jørgen Ring er på valg og ønsker ikke genvalg.
  7. Følgende er på valg:
  • Niels Ipsen og Christian Faber, er ikke på valg i år.
  • Frederik Løppenthin, Line Knudsen og Camilla Frost er på valg i år. Jørgen Ring er villig til at indgå i bestyrelsen (og fortsætte som kasserer).
  1. Valg af revisor:

Dean Olsen er på valg.

Revisor suppleant Mads Larsen er på valg.

Venlig hilsen

DYK bestyrelse.DSCI2505

Samtidig med generalforsamlingen inviteres DYK medlemmer og alle deltagende i generalforsamlingen til glögg og æbleskiver.

Discussion

Comments are disallowed for this post.

Comments are closed.