// DYK Standarder 2010

Bemærk at DYK har ændret standard for startgebyrer: 2005 = 180 pr. planlagt sejladsdag

Dansk Yngling Klub standarder 2010 indeholder:

DYK lægger stor vægt på at disse standarder benyttes af arrangørklubber og står til rådighed for support ved udarbejdelse af indbydelser.

DYK har udarbejdet en revideret A5 folder indeholdende DYK standard sejladsbestemmelser med baneskitser og primære kapsejladssignaler (flag). Denne folder kan af DYK medlemmer og arrangørklubber rekvireres hos DYK’s formand.