// Indmeldelse i DYK

Meld dig ind i DYK.

Støtter du DYK, giver du os bedre mulighed for at støtte dig og de andre sejlere.
DYK støtter breddearbejdet i dansk sejlsport med vægt på ungdomsarbejdet i klubber med Ynglinge.
Vi tager initiativer til træningsaktiviteter, kapsejladser, undervisning og meget mere.
Støt DYK – meld dig ind allerede i dag !
Se evt. DYK vedtægter og praktiske oplysninger !

Indmeldelse i Dansk Yngling Klub:

Kan også bruges hvis du blot skal ændre dine data !

Udfyld venligst alle relevante punkter ! – Sejlklubber og andre med særlige kontaktpersoner eller særlige kontaktadresser bedes supplere med disse oplysninger under

For at holde vores administrative opgaver på et minimum søger vi hele tiden at holde vores web-site opdateret med alle relevante informationer. Vi holder os til elektroniske medier – inkl. netbank.

Hjælp os med det administrative:

Udfør en bankoverførsel på beløbet for medlemskabet til

Danske Bank konto 1551 – 11228666

ANGIV PÅ BETALINGEN:

  • Fornavn
  • Efternavn
  • Adresse
  • Postnummer & by
  • Telefonnummer
  • Email
  • Hvis Bådejer, så også Ynglingens sejlnummer

Priser i 2013:

A-medlem = Bådejer:         400,-
Efterfølgende både under samme medlem – pr. båd 200,-
B-medlem = ikke bådejer: 100,-

Vi sender dig hurtigst muligt bekræftelse på din indmeldelse –

Men Kassereren går ikke på nettet for at opdaterer indkomne beløb, hver dag, så der kan godt gå nogle dage inden du får besked om optagelse. Når du er optaget vil du senere modtage et årligt indbetalingskort for nyt medlemskontigent.

Husk at angive din e-mail !