Kapsejladser specielt for YNGLING 2023


Træningsstævne i Taarbæk 3-4 juni aflyses, da er kun var een deltager.


Yngling DM 2023 blev afholdt af Farum Sejlklub 20-21 maj.

Resultater kan fndes på

Link:  

https://www.manage2sail.com/da-DK/event/YnglingDM#!/onb?tab=documents


 Sundby Sejlforening afholder Yngling VM den 22-29 juli.

Glæd dig, vi må måske få 20 deltagere med fra Danmark, begynd og træn.


Hold godt øje med Manage2Sail her -> https://www.manage2sail.com/da-DK/event/8345e7ce-ff8d-4d84-a3d6-ea5c6a6f5dc3#!/


Huggert pokal afholdes af Taarbæk sejlklub den 3-4 juni


Udtagelse til Yngling VM 2023 i Danmark, Sundby Sejlforening.

22-29 juli.


Der er stor interesse for deltagelse i dette års Yngling VM fra dansk side.

Vi ved endnu ikke hvor mange deltagere Danmark må få med, Det afhænger af hvor mange både de øvrige lande tilmelder, men vi formoder at 15, måske 20 vil være muligt.

Vi vil gerne reservere pladser til en juniorbesætning U19 og en U23 besætning. Desuden er Jørgen Ring sikret en plads, fordi han er æresmedlem i IYA. Vi forventer at vi kan udtage 12-17 pladser til blandede danske besætninger. Vi skal følge IYA (International Yngling Association) regler.

 

Tilmelding til Yngling VM 2023 foregår på

https://www.manage2sail.com/no/event/8345e7ce-ff8d-4d84-a3d6-ea5c6a6f5dc3

Startgebyr på 480 (ungdom 240) Euro og eventuelle ekstrabetaling for tillæg. Men du skal ikke at betale ved tidlig tilmelding. Tilmeld dig her, så alle også fra andre lande kan se, at det bliver et rigtig stort og godt arrangement.

 

Desuden skal du senest 3. april have tilsendt en fortilmelding

til DYK på konto Danske Bank 1551 11228666

Den skal indeholde Rorsmands navn og båd nummer og være på 150 kr.

Dette skyldes, at Dansk Yngling klub senest 3 april skal fortilmelde det antal både vi ønsker at have med fra Danmark. Det koster 20 euro/båd (150 kr).

(Hvis du fortilmelder, og der kommer mindre end 12 deltagere i DM behøver du ikke at deltage i DM.)

 

Udtagelsessejladser.

Du er dog ikke sikker på at du får lov til at deltage, da vi afholder et udtagelsesstævne.

Udtagelsesstævnet er: Yngling DM 2023, som afholdes af Farum Sejlklub 20-21 maj.

Tilmelding til dette stævne kommer på https://www.manage2sail.com

 

 

Vedrørende medlemskab af DYK.

Hvis Rorsmanden er ejer af båden skal båden og dermed rorsmanden være medlem af Den nationale Yngling klub. (DYK). Båden skal have påklistret et årsmærke under rorpinden.

Hvis rorsmand ikke selv er ejer af båden, skal rorsmand være B-medlem af DYK.

A medlemskab (bådejere): 440 kr.

B medlemskab (ikke bådejere): 110 kr.

Betales til DYK på konto Danske Bank 1551 11228666

Der angives Navn, adresse mobil nr og mail adresse.

DYK udsender ca. 1 marts en mail med opkrævning til nuværende medlemmer af Dansk Yngling Klub.

 


 

INDBYDELSE:

 

Yngling træningsstævne ”Huggert Pokal”

3.- 4. Juni 2022

Arrangeret af Taarbæk Sejlklub i samarbejde med DYK

 

1

 

REGLER

1.1

Stævnet sejles efter Kapsejladsreglerne incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk Sejlunions gældende forskrifter.

 

2

 

DELTAGELSE OG TILMELDING

2.1

Stævnet er åbent for alle Ynglinge

2.2

Både, som opfylder betingelserne for at deltage, kan tilmeldes ved at udfylde tilmeldings-blanketten nederst i indbydelsen og sende den elektronisk til yngling@taarbaek-sejlklub.dk inden tirsdag d. 30 maj 2023 kl. 18.00.

 

3

 

INDSKUD

3.1

Indskuddet udgør 300 kr. og bedes overført til Taarbæk Sejlklubs konto i Danske Bank regnr. 1551, kontonr. 4201263263. Anfør venligst Yngling samt sejlnummer som besked til modtager.

4

TIDSPLAN

4.1

Fredag d. 2. Juni - 2023       

15.00-18.00               Søsætning af både i Taarbæk. Bureau er åbent til 20

 

                            

Lørdag d. 3. Juni - 2023

08.00-09.30               Søsætning af både i Taarbæk.

08.00-09.00               Bureau er åbent for registrering.

11.00                         Første start

18.00 (ca.).                Middag (kun for tilmeldte inden 30 maj.)

 

Søndag d. 4. Juni - 2023

10.00                          Første start.

15.00                          Der startes ikke sejladser efter dette tidspunkt.

 

Optagning efter sidste sejlads.  Der gives ”moleøl” efter dagenes sejladser.

4.2

Varselssignalet for den første sejlads lørdag er planlagt afgivet klokken 10.55 og 09.55 for søndagens første sejlads.

4.3

På stævnets sidste dag vil der ikke blive afgivet varselssignal senere end klokken 14.55.

7

7.1

SEJLADSBESTEMMELSER

Sejladsbestemmelserne vil blive offentliggjort på DYK hjemmeside www.yngling.dk

senest fredag den 1. Juni 2023 kl. 12.00. Der sejles op/ned bane.

 

8

 

STED

8.1

Stævnet gennemføres fra Taarbæk Havn. Bureauet vil være at finde på 1. sal i klubhuset på Taarbæk Havn. Søsætning/optagning udenfor nævnte tider, kontakt Taarbæk Havn på 3963 0309.

8.2

Banen er beliggende øst for Taarbæk Havn.

9

Regel 44.1 er ændret, så to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf

 

POINTGIVNING

10

Der søges gennemført syv sejladser. Der anvendes lavpointsystemt som beskrevet i Tillæg A.

Hvis der er blevet gennemført 5 eller flere sejladser, vil en båds pointsum i serien være summen af bådens point fra hver sejlads fratrukket point for dårligste placering.

 

 

11

PLACERING AF BÅDE

Bådene skal placeres på de anviste pladser i Taarbæk Havn. Alle deltagere kan ligge gratis i Taarbæk Havn i perioden 1. Juni 2023 til og med den 5. Juni 2023.

 

 

13

RADIOKOMMUNIKATION

Når en båd kapsejler, må den hverken sende eller modtage radiosignaler, som ikke er tilgængelige for alle både. Denne restriktion gælder også mobiltelefoner.

14

PRÆMIER

Der sejles om Huggert pokalen for Ynglinge, hvis den tidligere vinder afleverer den.

Der er kun små præmier.

 

 

15

 

 

ANSVARSFRASKRIVNING

Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se regel 4, Beslutning om at deltage.)
Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet.

 

16

FORSIKRING

Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring. Denne eller kopi af samme skal fremvises ved registrering.

17

YDERLIGERE INFORMATION

For yderligere information kan der tages kontakt til stævneleder Bjarne Reidar Jørgensen tlf. 2445 2931 eller BjarneRJ@outlook.com Jørgen Ring på tlf.: 20234543 eller jring@jring.dk.  

18

Baneleder: Jørgen Ring

 

Tilmelding foregår som følger:

  • Send en e-mail, med følgende oplysninger til anførte e-mail adresse

Navn (bådens fører)

 

Sejlklub

 

Adresse

 

Postnr og by

 

e-mail

 

Mobil nr.

 

Gast 1, navn,

 

Gast 2, navn,

 

Båd navn

 

Sejl nummer

 

Mad lørdag aften (200 DKK), skriv hvor mange I kommer

 

Startgebyr (obligatorisk) 300 DKK

 

 

Totalt betales på

 

 

 

Betalingsadresse: Reg. nr. Danske Bank regnr. 1551, kontonr. 4201263263

Anfør venligst ”Yngling” efterfulgt af sejlnummer som besked til modtager.

Mail adresse yngling@taarbaek-sejlklub.dk

 Resultatliste fra Yngling DM 2021

Resultatliste YDM 2021.pdf (jring.dk)Carl Bech, Amalie Hallager og Jens Zacho fra Taarbæk Sejlklub vandt


Download vores undervisningsmateriale

YNGLING Tovværk og Sømandskab


http://www.jring.dk/Somandskab 2020.pdf

Indmeldelse i klubben


Bådejere: første båd 400 kr. og efterfølgende både 200 kr.

Ikke bådejere: 100 kr.


Dette beløb bedes indbetalt til Dansk Yngling Klub til bankkonto,

Danske Bank 1551 11228666

med tydelig angivelse af hvem der har indbetalt Navn eller bådnummer

Nye medlemmer skal ogå angive mailadresse og mobil nummer

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER


 

 

INDBYDELSE:
Huggert/Muggert pokal for Yngling og Øresundmesterskab for 606,
13.-14. August 2022
Arrangeret af Taarbæk Sejlklub i samarbejde med DYK og 606
klubben


1 REGLER
1.1 Stævnet sejles efter Kapsejladsreglerne incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk
Sejlunions forskrifter.
1.2 Reglerne ændres således:
• Regel 35, A4 og A5 ændres, så både, der ikke fuldfører inden 30 minutter efter første
båd, noters som ”ikke fuldført”.
• Regel 44. 1 ændres, så to-runders-straffen erstattes af en en-rundes straf.
• Regel 60.1(a) ændres, så en båd ikke kan protestere mod visse dele af
sejladsbestemmelserne.
• Regel 62.1(a) ændres, så en afvigelse i sejladstiden for første båd ikke kan danne
grundlag for godtgørelse.
• Regel A4 og A5 ændres, så både, der starter senere end fire minutter efter
startsignalet, noteres som ”ikke startet”.
De præcise formuleringer af ændringerne vil fremgå af sejladsbestemmelserne.
Sejladsbestemmelserne kan også ændre andre kapsejladsregler.
2 DELTAGELSE OG TILMELDING
2.1 Stævnet er åbent for alle Ynglinge og 606
2.2 Både, som opfylder betingelserne for at deltage, kan tilmeldes ved at udfylde tilmeldings-
blanketten nederst i indbydelsen og sende den elektronisk til kapsejlads@taarbaek-sejlklub.dk
inden d. 9. August 2022 kl. 20.00.
2.4 Senere tilmelding accepteres mod et gebyr på 200 kr.
3 INDSKUD
3.1 Indskuddet udgør 500 kr. og bedes overført til Taarbæk Sejlklubs konto i Danske Bank regnr.
1551, kontonr. 4201263263. Anfør venligst Yngling/606 samt sejlnummer som besked til
modtager.
4 TIDSPLAN

4.1 Fredag d. 12. August
15.00-18.00 Søsætning af både i Taarbæk.
16.00-20.00 Bureau er åbent for registrering.
Lørdag d. 13. August
08.00-09.30 Søsætning af både i Taarbæk.
08.00-09.00 Bureau er åbent for registrering.
11.00 Første start
18.00 (ca.). Middag
Søndag d. 14. August
08.00-09.30 Bureau er åbent.
10.00 Første start.
15.00 Der startes ikke sejladser efter dette tidspunkt.
Optagning efter sidste sejlads.
Der gives ”moleøl” efter dagenes sejladser.
4.2 Varselssignalet for den første sejlads lørdag er planlagt afgivet klokken 10.55 og 09.55 for
søndagens første sejlads.
4.3 På stævnets sidste dag vil der ikke blive afgivet varselssignal senere end klokken 14.55.
6
6.1
6.2
6.3
MÅLING OG KONTROL
Der kan forekomme kontrol og sikkerhedsmålinger under stævnet. Både, der indkaldes til
kontrol på land, vil blive offentliggjort på stævnets opslagstavle, og på vandet i forbindelse
med måltagning.
Alle deltagende både skal have gyldigt klassebevis.
Alle sejlnumre skal være i overensstemmelse med bådens klassebevis. Eventuelle
dispentationsansøgninger vedrørende dette punkt skal indleveres skriftligt i bureauet ved
registrering.
7
7.1
SEJLADSBESTEMMELSER
Sejladsbestemmelserne vil blive offentliggjort på Taarbæk Sejlklubs hjemmeside
www.taarbaek-sejlklub.dk senest fredag den 12. August 2022 kl. 12.00. Der sejles op/ned
bane.
8 STED
8.1 Stævnet gennemføres fra Taarbæk Havn. Bureauet vil være at finde på 1. sal i klubhuset på
Taarbæk Havn. Søsætning/optagning udenfor nævnte tider, kontakt Taarbæk Havn på 3963
0309.
8.2 Banen er beliggende øst for Taarbæk Havn.
9 STRAFSYSTEMER
Regel 44.1 er ændret, så to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf
10 POINTGIVNING
10.1
10.2
Der søges gennemført syv sejladser. Der anvendes lavpointsystemt som beskrevet i Tillæg A.
Hvis der er blevet gennemført 5 eller flere sejladser, vil en båds pointsum i serien være
summen af bådens point fra hver sejlads fratrukket point for dårligste placering.
11 LEDSAGEBÅDE
Holdledere, trænere og andre ledsagere må ikke befinde sig på banen, når der kapsejles.
12 PLACERING AF BÅDE
Bådene skal placeres på de anviste pladser i Taarbæk Havn. Alle deltagere kan ligge gratis i
Taarbæk Havn i perioden 11. August til og med den 13. August 2022.

13 BEGRÆNSNINGER FOR OPTAGNING
Kølbåde må ikke tages op i løbet af stævnet, med mindre det sker i overensstemmelse med
kapsejladskomitéens skriftlige betingelser og godkendelse.
14 RADIOKOMMUNIKATION
Når en båd kapsejler, må den hverken sende eller modtage radiosignaler, som ikke er
tilgængelige for alle både. Denne restriktion gælder også mobiltelefoner.
15
15.1
PRÆMIER
Der sejles om Muggert og Huggert pokalen for Ynglinge og Øresundspokalen for 606.
Der tildeles 3 præmier til hver klasse.
16 ANSVARSFRASKRIVNING
Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se regel 4, Beslutning om at
deltage.)
Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade
eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet.
17 FORSIKRING
Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring. Denne eller
kopi af samme skal fremvises ved registrering.
18 YDERLIGERE INFORMATION
For yderligere information kan der tages kontakt til stævneleder Jens Scheller Andersen tlf.
40255748 eller jens@scheller.dk og/eller Jørgen Ring på tlf.: 20234543 eller jring@jring.dk
og/ eller Hans Egon Møller haeg@pc.dk tlf. 29112527.
Stævneleder: Jens Scheller Andersen, Taarbæk Sejlklub
Baneleder: Allan Dan Jensen, Taarbæk Sejlklub
Juryformand: TBA

Mulighed for lån af DYK’s både
DYK ejer 2 stk Yngling, som udlånes til medlemmer af klubben.
Bådene er fuldt udstyret til kapsejlads, og udstyret med gode sejl.
YD 2 er med malet bund. YD 191 er med original gelcoat i bunden.
Alle bådene er nær minimums vægt.
For at låne bådene kræves det, at:
Deltagerne skal hjælpe med tilrigning og kørsel til havnen.
Alle om bord er medlem af DYK. (max: 3x100 kr)
Desuden betales DYKs udgifter med at få bådene til at deltage:
Lån af YD 2
DS klassebevis 300 kr
• Bådforsikring 700 kr ansvarsforsikring
Lån af YD 191 koster desuden
• DS klassebevis 300 kr
• Bådforsikring 2400 kr kaskoforsikring
Det koster max 3000 kr at låne YD 191 og 1300 kr at låne YD 2
Ønske om lån af båd fremsendes til jring@jring.dk.

Tilmelding foregår som følger:
• Kopiere tabellen over i en e-mail, udfyld og send til anførte e-mail adresse
Betalingsadresse: Reg. nr. Danske Bank regnr. 1551, kontonr. 4201263263
Anfør venligst ”Yngling/606 ” efterfulgt af sejlnummer som besked til modtager.
Mail adresse: kapsejlads@taarbaek-sejlklub.dk
Navn (bådens fører)
Sejlklub
Adresse
Postnr og by
e-mail
Mobil nr.
Gast 1, navn,
Sejlklub
Gast 2, navn,
Sejlklub
Båd navn
Sejl nummer
Mad lørdag aften (150 DKK),
skriv hvor mange I kommer
Startgebyr (obligatorisk) 500
DKK
Mad lørdag aften DKK pr.
pers. i alt

 

Underoverskrift 3


Dato
Tidspunkt
Sted


Underoverskrift 4


Dato
Tidspunkt
Sted